Пинокс пенообразуващи компрети за вътрематочно приложение 1250,0 mg

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка компрета съдържа- активна субстанция: Oxytetraciclin hydrochloride 1250,0 mg, и помощни вещества: Natrii hydrogenocarbonas, Cellulose Microcrystalline,  Acidum citricum anhydricum, Magnesii stearas, Natrii laurilsulfas

40 компрети.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Крави, кобили, магарици, овце, кози и свине.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Компретната форма Пинокс е предназначена за вътрематочно приложение при третиране на акутни пуерпеални ендометрити, при Retentio secundindinarum, фетотомия, цезарово сечение, както и за профилактика на възпалителни процеси (при ендометрити и пиометра) в мекия родилен път непосредствено след раждането, причинени от чувствителни на окситетрациклин микробни разновидности.

Окситетрациклинът е бактериостатичен антибиотик, чието противомикробно действие се основава на инхибиране на протеиновия синтез в рибозомите на бактериите. Притежава широк спектър на действие, включващ много видове Грам – отрицателни (Сем. Enterobacteriacea, пастьорели, бордетели, хемофилуси, мораксели, бранхамели, бруцели и др.) и Грам – положителни (аеробни коки, Erysipelothrix rhusiopahie, листерии, коринебактерии и др.), спорообразуващи и неспорообразуващи анаероби (Clostridium spp., някои видове от Bacterioides spp., Fusobacterium necrophorum,Peptostreptococcus spp.), а също микоплазмир рикетсии, ерлихии, хламидии и др. Има и известно антипротозойно действие. Не повлиявава Ps. Aerruginosa и повечето видове от групата Proteus – Providentia – Morganella, както и някои видове от Bacterioides spp.

МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

КАРЕНТЕН СРОК

Месо и субпродукти (за човешка консумация): най–малко 60 часа след последното третиране.Месото на животни, които са умрели или извършено клане по спешност по време на лечението, не трябва да се използва за човешка консумация.

Мляко (за човешка консумация): най–малко 72 часа (6 издоявания) от последното третиране.

Не се разрешава за употреба по време на лечението и най-малко 72 часа след третирането при лактиращи животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

Контакти

Адрес:
ГОЛАШФАРМА ООД

е-Поща:
office@golashfarma.com

Телефон и факс:
+359 888 300 755
+ 359 701 505 70

Продукти - ИЗБРАНИ

Друго

Чака инфо

golash logo bg

Internation Online shop.
All our products in one place!

Buy now!

Buy here  

Call Center

Имаш въпроси?

Свържи се с нас!

Помощ?